Toán Học

Công thức tính diện tích tam giác vuông, chu vi tam giác vuông chuẩn 100%

Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ chia sẻ kiến thức tam giác vuông là gì? dấu hiệu nhận biết, định lý và tính chất tam giác vuông, công thức tính diện tích tam giác vuông và chu vi tam giác vuông đồng thời với các dạng bài tập có lời giải để các bạn cùng tham khảo nhé

Tam giác vuông là gì?

Tam giác vuông là hình tam giác có một góc vuông ( góc 900)

cong-thuc-tinh-dien-tich-tam-giac-vuong

Dấu hiệu nhận biết tam giác vuông

 • Tam giác vuông sẽ có một góc vuông.
 • Tam giác có hai góc nhọn phụ nhau là tam giác vuông.
 • Tam giác có đường trung tuyến ứng với 1 cạnh bằng nửa cạnh ấy là tam giác vuông.
 • Tam giác có bình phương độ dài một cạnh bằng tổng bình phương độ dài hai cạnh còn lại là tam giác vuông.
 • Tam giác nội tiếp đường tròn có 1 cạnh là đường kính thì tam giác đó vuông.

Định lý, tính chất của tam giác vuông

 • Trong tam giác vuông, hai góc nhọn phụ nhau.
 • Đường cao của tam giác vuông ứng với cạnh huyền là trung bình nhân của hai đoạn thẳng mà đường cao định ra trên cạnh huyền.
 • Đường trung tuyến ứng với cạnh huyền bằng một nửa cạnh huyền.
 • Bình phương cạnh huyền bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông.
 • Đường tròn ngoại tiếp của tam giác vuông ABC có bán kính r bằng một nửa cạnh huyền.

Xem thêm: Bảng nguyên tử khối

Công thức tính chu vi tam giác vuông

Chu vi tam giác vuông bằng tổng chiều dài ba cạnh của tam giác.

P = a + b + c

Trong đó:

 • P là chu vi hình tam giác vuông
 • a, b, c: lần lượt là các cạnh của tam giác vuông

Công thức tính diện tích tam giác vuông

Diện tích tam giác vuông bằng cách nhân chiều cao với độ dài đáy, sau đó tất cả chia cho 2. Nói cách khác, diện tích tam giác thường sẽ bằng 1/2 tích của chiều cao và chiều dài cạnh đáy của tam giác.

S = ½a.b

Trong đó:

 • S là diện tích tam giác vuông
 • a là chiều cao tam giác vuông
 • b là cạnh đáy của tam giác vuông

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo: tính cạnh huyền trong tam giác vuông

Bài tập tính chu vi, diện tích tam giác vuông

Ví dụ 1: Tính diện tích hình tam giác có

a, Độ dài đáy là 15cm và chiều cao là 12cm

b, Độ dài đáy là 6m và chiều cao là 4,5m

Lời giải:

a, Diện tích của hình tam giác là:

S = (15 x 12) : 2 = 90 (cm2)

Đáp số: 90 cm2

b, Diện tích của hình tam giác là:

S = (6 x 4,5) : 2 = 13,5 (m2)

Đáp số: 13,5m2

Ví dụ 2:  Cho tam giác ABC vuông tại A. Kẻ tia phân giác trong BD của góc ABC, D thuộc AC. Gọi E là hình chiếu vuông góc của D trên BC, BD căt AE tại H. Chứng minh rằng:

a) Tam giác ABD bằng tam giác EBD và AB = AE.

b) Chứng minh rằng BD vuông góc với AE và H là trung điểm của AE.

Lời giải:

cong-thuc-tinh-dien-tich-tam-giac-vuong-1

Ví dụ 3: Tính chu vi tam giác vuông biết cạnh a = 5 cm, cạnh b = 10 cm, cạnh c = 15.

Lời giải

Áp dụng công thức tính chu vi tam giác vuông ta có:

P = a + b + c = 5 + 10 + 15 = 30 cm

Hy vọng với những kiến thức mà chúng tôi vừa chia sẻ có thể giúp các bạn nắm được định nghĩa, tính chất, dấu hiệu và công thức tính diện tích tam vuông, chu vi tam giác vuông để áp dụng vào làm bài tập nhé

Dịch vụ liên quan

Hotline: 0984147246
Close