Toán Học

Cos Đối Sin Bù Phụ Chéo Khác Pi Tang Mẹo Nhớ Của Svnckh.edu.vn.

Bạn vẫn nghe câu thần chú “cos đối sin bù phụ chéo” đây là mẹo học thuộc lòng bảng lượng giác mà học sinh cần ghi nhớ. Để hiểu rõ được ý nghĩa từ cos đối sin bù phụ chéo các bạn có thể xem đầy đủ ở bài viết sau đây nhé!

cos-doi-sin-bu-phu-cheo

Cos Đối Sin Bù Phụ Chéo Là Gì?

Cos đối, sin bù, tan hơn kém pi, phụ chéo là những công thức lượng giác dành cho những góc có mối liên hệ đặc biệt với nhau như : đối nhau, phụ nhau, bù nhau, hơn kém pi, hơn kém pi/2.

Hai góc đối nhau

cos (-x) = cos x
sin (-x) = -sin x
tan (-x) = -tan x
cot (-x) = -cot x

Hai góc bù nhau

sin (π – x) = sin x
cos (π – x) = -cos x
tan (π – x) = -tan x
cot (π – x) = -cot x

Hai góc phụ nhau

sin (π/2 – x) = cos x
cos (π/2 – x) = sin x
tan (π/2 – x) = cot x
cot (π/2 – x) = tan x

Hai góc hơn kém π

sin (π + x) = -sin x
cos (π + x) = -cos x
tan (π + x) = tan x
cot (π + x) = cot x

Hai góc hơn kém π/2

sin (π/2 + x) = cos x
cos (π/2 + x) = -sin x
tan (π/2 + x) = -cot x
cot (π/2 + x) = -tan x

Bài thơ học thuộc Cos đối sin bù phụ chéo dễ thuộc nhất.

Mẹo ghi nhớ “cos đối, sin bù, phụ chéo, tan hơn kém π” bằng thơ

Sin bù, Cos đối,Tan Pi,

Phụ nhau Sin Cos, ắt thì phân chia

Xem thêm: https://svnckh.edu.vn/hoa-hoc/

Công thức cộng

Cos cộng cos bằng hai cos cos

cos trừ cos bằng trừ hai sin sin

Sin cộng sin bằng hai sin cos

sin trừ sin bằng hai cos sin.

Sin thì sin cos cos sin

Cos thì cos cos sin sin dấu trừ

Tang tổng thì lấy tổng tang

Chia một trừ với tích tang, dễ òm.

Công thức nhân 3

Nhân ba một góc bất kỳ,

sin thì ba bốn, cos thì bốn ba,

dấu trừ đặt giữa hai ta,

lập phương chỗ bốn, thế là ok.

Công thức gấp đôi

Sin gấp đôi = 2 sin cos

Cos gấp đôi = bình cos trừ bình sin = trừ 1 cộng hai lần bình cos = cộng 1 trừ hai lần bình sin.

Tang gấp đôi

Tang đôi ta lấy 2 tang

Chia 1 trừ lại bình tang, ra liền.

Cách nhớ công thức: tan(a+b)=(tan+tanb)/1-tana.tanb là

tan một tổng hai tầng cao rộng

trên thượng tầng tan cộng tan tan

dưới hạ tầng số 1 ngang tàng

dám trừ một tích tan tan oai hùng

Công thức biến tích thành tổng

Cos cos nửa cos-cộng, cộng cos-trừ

Sin sin nửa cos-trừ trừ cos-cộng

Sin cos nửa sin-cộng cộng sin-trừ

Công thức biến tổng thành tích:
sin tổng lập tổng sin cô

cô tổng lập hiệu đôi cô đôi chàng

tan tổng lập tổng hai tan

một trừ tan tích mẫu mang thương sầu

gặp hiệu ta chớ lo âu,

đổi trừ thành cộng ghi sâu vào lòng.

Tất cả xem chi tiết tại

Website: https://svnckh.edu.vn/

Địa chỉ : 43 Phạm Tuấn Tài – Cầu Giấy – Hà Nội

Gmail : truongsvnckh@gmail.com

Dịch vụ liên quan

Có thể bạn quan tâm

Close
Hotline: 0984147246
Close