Toán Học

Công thức cộng lượng giác – cos cộng cos, sin bình cộng cos bình…

Trong bảng lượng giác thì việc giải các phép toán cộng lượng giác có khá nhiều dạng bài tập loại này, vì vậy việc nhớ công thức cộng lượng giá là điều bắt buộc. Trong các tiết học các bạn có thể đã từng nghe câu ghi nhớ bảng cộng lượng giác như cos cộng cos , sin bình cộng sin bình… Dưới đây là chi tiết bảng cộng lượng giác cho anh chị.

cong-thuc-cong-luong-giac
Công thức cộng lượng giác

Công thức cộng lượng giác

cong-thuc-cong-luong-giac-co-ban

Các công thức cộng lượng giác khác

 

cong-thuc-cong-luong-giac-khac

Các bạn có thể tham khảo thêm công thức lượng giác đầy đủ nhất tại đây :

Ghi nhớ công thức cộng lượng giác : cos cộng cos

Cos cộng cos bằng hai cos cos
cos trừ cos bằng trừ hai sin sin
Sin cộng sin bằng hai sin cos
sin trừ sin bằng hai cos sin.

Sin thì sin cos cos sin
Cos thì cos cos sin sin “coi chừng” (dấu trừ).
Tang tổng thì lấy tổng tang
Chia một trừ với tích tang, dễ òm.

Giải bài tập ví dụ

vi-du-cong-thuc-cong-luong-giac

Lời giải

vi-du-cong-thuc-cong-luong-giac

Trên đây là toàn bộ công thức cộng lượng giác đầy đủ nhất mà các em cần phải nhớ để áp dụng vào các bài tập và bài thi, đặc biệt làm các bài tập thường xuyên.

Dịch vụ liên quan

Hotline: 0984147246
Close